Wspólna publikacja zespołów prof. Młynarskiego i prof. Grzybowskiego

23/12/2019

W retrosyntezie skomplikowanych związków naturalnych często wymagane jest zastosowanie nieintuicyjnych kroków syntetycznych, komplikujących strukturę targetu w kierunku retrosyntetycznym, ale dzięki temu umożliwiających zastosowanie reakcji prowadzących do znacznego uproszczenia strukturalnego. Takie dwuetapowe sekwencje reakcji to kombinacje taktyczne (TC). Kombinacje taktyczne są trudne do zidentyfikowania i do dziś skatalogowano jedynie kilkaset z nich. W naszej pracy opisaliśmy algorytmiczne odkrycie taktycznych kombinacji (ponad 46 000 kombinacji klas reakcji i ~4,85 miliona kombinacji wariantów reakcji), z których zdecydowana większość nie ma precedensu w literaturze. W celu zilustrowania, w jaki sposób wykorzystanie tych nowo odkrytych TC może usprawnić syntezy leków i / lub produktów naturalnych przeprowadziliśmy syntezę laboratoryjną produktu naturalnego – (S)-imperanenu oraz nienaturalnego, enancjomerycznego (R)-imperanenu. Związki te udało się otrzymać wychodząc z prostego, dostępnego handlowo substratu – waniliny, otrzymując w pięciu krokach syntetycznych pożądane produkty z wydajnościami całkowitymi 27% i ee wynoszącym 97%. Warto podkreślić, iż dotychczas opublikowane syntezy pozwalające na otrzymanie obu enancjomerów tego związku zawierały od 8 do 11 etapów.

Publikacja ukazała się w Chem (2019): https://www.cell.com/chem/fulltext/S2451-9294(19)30526-1

No Comments

Comments are closed.

Skip to content