Wspólna publikacja zespołów prof. Młynarskiego i prof. Małgorzaty Barańskiej (IChO ,UJ)

17/04/2019

„Amplifikacja chiralności kluczem do zrozumienia pochodzenia homochiralności makrocząsteczek biologicznych”

Motywacją badań była obserwacja silnej aktywności optycznej kryształów karotenowych naturalnie występujących w marchwi, które są zbudowane z achiralnych cząsteczek β-karotenu (95 %) z niewielkim dodatkiem chiralnego α-karotenu. Zaproponowano hipotezę, że właściwości optyczne tych kryształów są efektem procesu indukcji chiralności przebiegającego wg. mechanizmu tzw. „sierżanta i żołnierzy”, gdzie chiralny związek (α-karoten pełni rolę sierżanta kontrolującego achiralne cząsteczki żołnierzy (β-karoten). Niewielka ilość (do 5%) chiralnych cząsteczek zmieszanych z achiralnymi analogami daje w efekcie chiralny układ supramolekularny wykazujący silną aktywność optyczną. Takie układy umożliwiają rejestrację rezonansowego efektu ROA indukowanego agregacją (AIRROA, ang. Aggregation Induced Resonance Raman Optical Activity).

Publikacja pt. „Chiral Amplification in Nature: Cell‐extracted Chiral Carotenoid Microcrystals Studied Via RROA of Model Systems” ukazała się w Angewandte Chemie

No Comments

Comments are closed.

Skip to content