Wśród laureatów konkursów NCN prof. Dorota Gryko, prof. Bartłomiej Furman, dr hab. Wojciech Chaładaj (OPUS 18), dr Marcin Górecki oraz dr Piotr Szcześniak (SONATA 15).

18/05/2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz SONATA 15 konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora
Pracownicy Instytutu Chemii Organicznej otrzymali pięć grantów.

Finansowanie z programu OPUS 18 otrzymali prof. Dorota Gryko na projekt „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”, prof. Bartłomiej Furman z projektem „Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych” oraz dr hab. Wojciech Chaładaj na „Kontrolę regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M”.

W konkursie SONATA 15 finansowanie otrzymali dr Marcin Górecki na projekt „Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej” oraz dr Piotr Szcześniak na projekt „Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

No Comments

Comments are closed.

Skip to content