Instytut zatrudni pracowników

05/09/2019

Archiwalne oferty zatrudnienia – 2020

Archiwalne oferty zatrudnienia – 2019

 

2021

14.04.2021 Post-Doc (MAESTRO) - Światło czerwone - narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej

Tytuł/Nr projektu Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej
Stanowisko Post-Doc
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu ‘Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej’, przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: Prof. Dorota Gryko
tel.: +48 22 343 20 51
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii mile widziane;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

Oferta

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;
 • Praca w pełnym wymiarze godzin;
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 44 włącznie;
 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 01.06.2021.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • CV;
 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • dwa listy rekomendacyjne od niezależnych pracowników naukowych (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących na adres rekrutacja@icho.edu.pl UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”.

Termin składania ofert 3 maja 2021 do godziny 14:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu 7 maja 2021
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Dorota Gryko”)


14.04.2021 Doktorant (MAESTRO) - Światło czerwone - narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej

Tytuł/Nr projektu Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej”, w szczególności: badaniu fotochemicznych reakcji zachodzących pod wpływem światła czerwonego, w tym: optymalizacja warunków reakcji, określanie zakresu stosowalności i ograniczeń metody jak również badania mechanizmu reakcji.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: Prof. Dorota Gryko
tel.: +48 22 343 20 51
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2021r.);
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Oferta

 • Stypendium 5000 PLN miesięcznie wypłacane w ramach realizacji projektu MAESTRO 12 ‘Światło czerwone – narzędzie dla chemii organicznej i bioortogonalnej’ zaplanowane na 48 miesiące;
 • dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne;
 • preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021.

Wymagane dokumenty

 • CV (zawierające informacje o projektach i publikacjach, których kandydat/ka jest współautorem);
 • list motywacyjny z opisem wcześniejszych projektów naukowych;
 • list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego;
 • informacja o średniej ocen ze studiów.

Termin składania ofert 10 lipca 2021 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Dorota Gryko”)


14.04.2021 Doktorant (OPUS) - Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności

Tytuł/Nr projektu Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”, w szczególności: badaniu fotochemicznych reakcji diazo związków (fotoliza), w tym: optymalizacja warunków reakcji, określanie zakresu stosowalności i ograniczeń metody jak również badania mechanizmu reakcji.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: Prof. Dorota Gryko
tel.: +48 22 343 20 51
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2021r.);
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Oferta

 • Stypendium 5000 PLN miesięcznie wypłacane w ramach realizacji projektu OPUS 18 ‘Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności’ zaplanowane na 34 miesiące, a następnie wypłacane przez IChO PAN.
 • dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne;
 • preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021.

Wymagane dokumenty

 • CV (zawierające informacje o projektach i publikacjach, których kandydat/ka jest współautorem);
 • list motywacyjny z opisem wcześniejszych projektów naukowych;
 • list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego;
 • informacja o średniej ocen ze studiów.

Termin składania ofert 10 lipca 2021 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Dorota Gryko”)


14.04.2021 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni chemika

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Chemik ze stopniem magistra
Opis zadań

 • Samodzielne opracowanie oraz walidacja nowych metod badawczych;
 • Samodzielne przeprowadzanie analiz chromatograficznych oraz masowych;
 • Interpretacje wyników badań, przygotowywanie raportów końcowych z badań;
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa usługowego w obszarze analityki chemicznej;
 • Opieka nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: dr Dorota Staszek
tel.: 22 343 22 19
e-mail: dstaszek@icho.edu.pl
Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie spektrometrii mas;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z systemami GC-MS i/lub LC-MS;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Nastawienie na rezultat i determinacja w działaniu.

Oferujemy

 • Pracę na pełen etat na stanowisku chemika w młodym i dynamicznym zespole;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Szkolenia;
 • Wynagrodzenie 4500 zł brutto.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Termin składania ofert 31 maja 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


29.03.2021 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni studenta

Tytuł/Nr projektu NCN: OPUS „Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli”
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: Prof. dr hab. Daniel Gryko
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • chęć pracy w laboratorium przez okres dwóch lat (w tym niemniej niż miesiąc w okresie letnim),
 • znajomość chemii organicznej,
 • znajomość języka angielskiego.

Warunki zatrudnienia

 • Stypendium: 1750 PLN miesięcznie.
 • Praca w ambitnym i dynamicznym zespole.
 • Praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia) lub oceny z egzaminu maturalnego (w przypadku studentów pierwszego roku);
 • życiorys.

Termin składania ofert 14 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Prof. Daniel Gryko”)


10.02.2021 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni studenta

Tytuł/Nr projektu NCBiR: Lider XI „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”
Stanowisko Student stypendysta
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR, o tytule: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”, w szczególności: syntezie i oczyszczaniu związków pośrednich oraz docelowych struktur przewidzianych w ramach projektu.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: Dr Marcin Lindner
tel.: 22 343 2106
e-mail: marcin.lindner@icho.edu.pl
Wymagania

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia;
 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną.

Warunki zatrudnienia

 • Stypendium: 1000 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesiący;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 15:03.2021.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia.

Termin składania ofert 26 lutego 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)


27.01.2021 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni asystenta

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Asystent
Opis zadań Osoba zatrudniona powinna posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium organicznym, a w szczególności w syntezie asymetrycznej z zastosowaniem organokatalizy. Ponadto osoba zatrudniona powinna znać metodologię prowadzenia reakcji w warunkach przepływowych. Zatrudniony powinien wykazywać znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację oraz możliwość korzystania ze specjalistycznej literatury zagranicznej.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Janusz Jurczak
tel.: 223432330
e-mail: janusz.jurczak@icho.edu.pl
Wymagania

 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną,;
 • doświadczenie w reakcjach prowadzonych w warunkach przepływowych;
 • doświadczenie w organokatalizie;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie;

Oferta

 • wynagrodzenie ok. 3500 PLN brutto;

Wymagane dokumenty

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Życiorys (CV), zawierający spis publikacji;
 • Jeden list referencyjny;

Termin składania ofert 10 lutego 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Janusz Jurczak”)


”26.01.2021
piroli” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”#20210126″]

Tytuł/Nr projektu Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Daniel T. Gryko
tel.: 22 3432000
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2016 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;

Oferta

 • wynagrodzenie 10000 PLN brutto/brutto na okres 24 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • duża samodzielność w trakcie realizacji zadań;

Wymagane dokumenty

 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • list referencyjny (od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendującego do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert 12 lutego 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Heliceny – DTG”)


No Comments

Skip to content