Zbigniew Kałuża

27/02/2019

dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadzw.
e-mail: zbigniew.kaluza@icho.edu.pl

Doktorat, Instytut Chemii Organicznej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1988.
Post-doc, Stevens Institute of Technology (SIT), Hoboken, USA, 1989-1991.
Habilitacja, Instytut Chemii Organicznej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2000.

Nagrody:
Nagroda naukowa Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN za osiągnięcia naukowe w zakresie Chemii, 1997.

Tematyka badań:

Obszarem badawczym zespołu jest asymetryczna synteza organiczna. Prace zespołu koncentrują się na syntezie alkaloidów oraz ich nienaturalnych analogów, które mogą posiadać interesującą aktywność biologiczną. Prowadzone są również badania nad projektowaniem i syntezą ligandów oraz ich zastosowaniem w asymetrycznej katalizie. Szczegółowe cele badawcze obejmują:

1. Stereoselektywna synteza alkaloidów izochinolinowych z kwasu (L)-winowego i (L)-jabłkowego.
2. Synteza nowych ligandów do asymetrycznej katalizy, o szkielecie spiro-indano-2,2’-pirolidynowym.
3. Synteza chiralnych diamin o symetrii C2 i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie.

No Comments

Skip to content